Các thành viên Ban Quản Trị

Đội Trưởng

Nguyễn Ngọc Tài

Đội phó

Đinh Thị Thủy

Đội phó

Lưu Hoàng Long

Đội phó

Ngô Duy Đạt

Đội phó

Nguyễn Ngọc Mai

Đội phó Danh dự

Phan Thị Thu Trinh

Đội phó Danh dự

Đào Công Dĩ

Đội phó Danh dự

Võ Quốc Cường

Cố vấn Sự kiện

Trần Quang Chương

Cố vấn Truyền thông

Cao Tấn Hiền

Cố vấn Truyền thông

Lương Công Nhật Phước

Trưởng Ban Sự kiện

Nguyễn Quang Trường

Phó Ban Truyền thông

Lê Thị Quỳnh

Phó Ban Truyền thông

Nguyễn Xuân Phú

Phó Ban Nhân sự

Trần Hồng Lĩnh

Ban Sự kiện

Lê Thanh Diệu

Ban Sự kiện

Lương Vũ Trà My

Ban Sự kiện

Nguyễn Anh Thư

Ban Sự kiện

Phạm Thị Trang

Ban Sự kiện

Hoàng Duy Linh

Ban Sự kiện

Nguyễn Thị Ngọc Thơ

Ban Sự kiện

Trần Tuấn Hải

Ban Sự kiện

Nguyễn Huỳnh Thuận

Ban Sự kiện

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Ban Sự kiện

Lưu Thuỳ Linh

Ban Sự kiện

Lý Văn Đức

Ban Sự kiện

Hoàng Văn Huy

Ban Nhân sự

Nguyễn Bá Anh

Ban Truyền thông

Nguyễn Thị Trúc Linh

Ban Truyền thông

Phạm Hoàng Công Danh

Ban Truyền thông

Phạm Hoàng Phúc

Ban Truyền thông

Nguyễn Phương Quỳnh

Ban Truyền thông

Trần Bảo Ngọc

Ban Truyền thông

Lê Phương Hảo

Ban Truyền thông

Nguyễn Thị Minh Thu

Ban Truyền thông

Nguyễn Sĩ Quốc Dũng

Ban Truyền thông

Nguyễn Bình Nguyên Chương

Ban Truyền thông

Phạm Văn Hùng

Ban Truyền thông

Cao Thị Tuyết

Ban Truyền thông

Vũ Thu Uyên

Ban Truyền thông

Hoàng Thị Minh Ngọc