Giới thiệu chung

Tên đầy đủ

Đội Tình nguyện Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Slogan

Tuổi trẻ - Nhiệt huyết - Đam mê

Ngày thành lập

05/10/2017

+

Thành viên

+

Chương trình lớn nhỏ

+

Phần quà mỗi năm

Phương hướng hoạt động

Quyền lợi của thành viên khi tham gia